แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019