ด่วน ! นายจ้าง/สถานประกอบการ นำคนต่างด้าว 3 สัญชาติ กลุ่มมติครม. 29 ธันวาคม 2563 ให้รีบยื่น บต.48 ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564

 

ด่วน !! นายจ้าง/สถานประกอบการ นำคนต่างด้าว 3 สัญชาติ กลุ่มมติครม. 29 ธันวาคม 2563 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน (บต.48) ผ่านระบบออนไลน์ https://e-workpermit.doe.go.th/ ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 สำหรับผลการตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 18 ต.ค. 64