วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันแม่สอด ขอเชิญร่วม วันนัดพบแรงงานจังหวัดตาก บริเวณหน้าศูนย์อาหารห้างสรรพค้าโรบินสันแม่สอด เวลา 10.00 - 17.00 น. RSS