เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี RSS

 

    วันที่ 2 เมษายน 2564 นางเมทิกา  สัตตานุสรณ์ จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย

ให้ นางพรธนพัต  ริวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี