จัดหางานจังหวัดสุโขทัยลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกองทุน เพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านกับกลุ่มชมรมมาลัยดินหอม RSS

 

จัดหางานจังหวัดสุโขทัย ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านกับกลุ่มชมรมมาลัยดินหอม

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย (ชั้น 2) นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านกับกลุ่มชมรมมาลัยดินหอม ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดเสุโขทัย 

โดยกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน ดำเนินการภายใต้ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2559

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 0 5561 0218 - 9 ต่อ 114 หรือทาง Facebook Fanpage : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย และเว็บไซต์ https://www.doe.go.th/sukhothai