พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ RSS

 

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น. นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2564 จังหวัดสุโขทัย ณ สะพานบุญ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี