กิจกรรมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2563 RSS

 

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางสาวพัชราภรณ์ คำปาตัน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 ณ หอประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย โดยมีนายประสงค์ อุไรวรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด