ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดสุโขทัย ณ อำเภอเมืองสุโขทัย เดือนกรกฎาคม 2562 RSS

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 20.00 น. นายนิพนธ์ ดาวัลย์ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนายมนูญ นุกูลรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง สถานประกอบกิจการที่มีลักษณะคล้ายสถานประกอบกิจการ ร้านเกมส์/โต๊ะสนุ๊กเกอร์ ร้านค้าแผงลอย โต๊ะพนันบอลและแหล่งมั่วสุมในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 5 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จากการตรวจสอบไม่พบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแต่อย่างใด