ออกหน่วยให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ RSS

 

วันที่ 18 ส.ค.59 สจจ.สุโขทัย ออกหน่วยให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ สนามกีฬากลาง อบต.ไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย