อบรมโครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน RSS

 

วันที่ 17 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. ท่านสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานพิธีเปิดการจัดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ดังนี้

1. สนง.พัฒนาสังคมฯ บรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทำงานต่างประเทศ
2. สนง.จัดหางานฯ บรรยายเรื่อง ภารกิจของ สนง.จัดหางานฯ วิธีการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และลักษณะของการถูกหลอกลวง ขั้นตอนการจัดส่งไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง ได้แก่ทประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิสราเอล และการร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือกรณีถูกหลอกลวงจากผู้กระทำผิด พรบ.จัดหางานฯ