สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยร่วมใจกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจร RSS

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมใจกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ณ บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย