สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ เดือนมีนาคม 2564 RSS

 

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่และสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน ร่วมกับงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดสุโขทัย ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 91 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการ