จัดประชุมคณะทำงานฯโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2/2564 RSS

 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่  โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลาง  จังหวัดสมุทรสงคราม