กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 2 RSS

 

วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 2 หลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ” ณ บ้านเลขที่ 31 หมู่ 7 ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน  20 คน