กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา รุ่นที่ 1 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการสเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา รุ่นที่ 1 หลักสูตร "การทำขนมช่อม่วงและขนมรังไร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้าเข้ารับการอบรม จำนวน 12 คน