กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 1 หลักสูตร RSS

 

วันที่ 17-18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 1 หลักสูตร "การทำผลิตภัณฑ์ครื่องสำอาง" ณ ห้องครัวไทย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมอบรม 20 คน