ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ RSS

 

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ โดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัตสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิด ณ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม และมีผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน