ร่วมประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล RSS

 

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 นางภัทรานิษฐ์ ศรีทับทิม จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล เพื่อให้แกนนำอาสาสมัครฯ ได้รับข่าวสารที่ทันสมัย มีข้อมูลเป็นปัจจุบันในการนำไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 24 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน