กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 4 หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร RSS

 

งานแนะแนวอาชีพ ฝ่ายส่งเสริมารมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 4 หลักสูตร  “การแปรรูปสมุนไพร” ณ อาคารสันติสุข  เลขที่  90/78 ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  มีผู้เข้าร่วมอบรม  จำนวน  20 คน