หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน (สำนักงานจัดหางานจังหวัด)

ภาคกลาง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์


ภาคเหนือ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ภาคตะวันออก

สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว


ภาคตะวันตก

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี


ภาคใต้

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย

สำนักงานจัดหางานอำนาจเจริญ

สำนักจัดหางานจังหวัดสุรินทร์