ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส RSS

 

  1. ประเมินง่ายๆใน 3 นาที ที่นี่

https://itas.nacc.go.th/go/eit/zmjaku

   2. ค้นหาหน่วยงานภาครัฐ  "สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง" พื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารโดยตรง