ขอเชิญนายจ้าง สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการรับรู้เรื่องการทำงานของคนต่างด้าว RSS

 

https://www.doe.go.th/prd/rayong/activities/param/site/174/cat/23/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/14769

ขอเชิญนายจ้าง สถานประกอบการ เข้าร่วม "โครงการเสริมสร้างการรับรู้เรื่องการทำงานของคนต่างด้าว"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 และวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณโรงแรมโกเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง