สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ร่วมตรวจสอบใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว RSS

 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ได้รับการประสานจากฝ่ายปกครองอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขอให้ร่วมตรวจสอบใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งทางพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ตรวจสอบและนำตัวมาจากสถานที่พักแคมป์คนงานของบริษัท สยาม โวลต้า พาวเวอร์โซลูชั่น จำกัด ตำบลห้วยโป่ง  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

จากการตรวจสอบพบว่าเป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวนทั้งหมด 19 ราย แยกเป็นเพศชาย จำนวน 8 ราย และหญิง 11 ราย

จากการตรวจสอบเอกสารประจำตัวพบว่าแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตครบถ้วนถูกต้อง จำนวน 18 ราย มีเพียง1ราย ที่นายจ้างดำเนินการแจ้งออกตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 จึงมีผลทำให้การอยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานสิ้นสุดลง 

พนักงานเจ้าหน้าที่จึงส่งตัวคนต่างด้าวให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองดำเนินการตามกฎหมายต่อไป