เตรียมการรองรับผู้ที่ต้องการหางานทำ ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส RSS

 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ จัดหางานจังหวัดระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ ลงพื้นที่ประสานขอตำแหน่งงานว่างจากนายจ้าง/สถานประกอบการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยองเพื่อเตรียมการรองรับผู้ที่ต้องการหางานทำ ที่อาจได้รับผลกระทบ  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ตามนโยบายของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ  กระทรวงแรงงาน