กิจกรรมยุวประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองระยอง RSS

 

เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ จัดหางานจังหวัดระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองลงพื้นที่หาตำแหน่งงานและติดตามผลการบรรจุงาน กิจกรรมจัดหางานให้นักเรียน/  นักศึกษาทำงาน ช่วงปิดภาคเรียน (ยุวแรงงาน) ในเขตอำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง จำนวน 9 แห่ง/ 64 อัตรา