สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เข้าร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บ้านห้วยปลิง  หมู่ 7  ตำบลราชกรูด  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง