สจจ. ประจวบฯ จัดงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ระหว่าง วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562