สจจ. ประจวบฯ จัดโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ

 

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 


   

           สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

            ในการจัดอบรมมีการบรรยายในหัวข้อ “ไปทำงานต่างประเทศอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย” และ “การประชาสัมพันธ์โครงการ IMM JAPAN รับสมัครคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ปี ๒๕๖๒” ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาผู้สนใจไปทำงานต่างประเทศ ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๐ คน