สจจ. ประจวบฯ ดำเนินการตรวจสอบการขอรับสิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562นายธนกร นราวุฒิพันธ์ จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบการขอรับสิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ด้วยการให้สัมปทาน ข้อ 2 การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จำนวน 1 ราย และ ข้อ 3 การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือบริการ จำนวน 1 ราย จากบริษัท อินเด็กซ์ ลีฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน ได้แก่

1. นายสัมฤทธิผล ใบเทศ ผู้พิการทางการมองเห็น (ตาเลือนลาง) ได้รับการจ้างเหมาบริการ (บริการนวดผ่อนคลายในสถานประกอบการ)

2. นางเอื่อน โตใหญ่ ผู้ดูแลคนพิการ ได้รับสิทธิในการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ (จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแก่พนักงาน)