สจจ.ประจวบฯ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัด

 

        สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค.61 ที่ห้องแสงตะวัน ชั้น 3 โรงแรมหาดทอง ถ.สู้ศึก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการในการจัดประชุม

      นายธนกร  นราวุฒิพันธ์ จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ว่าการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งแรกของปี 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้ทราบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตามเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตลอดจนพิจารณาขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินตามกิจกรรมตามแบบรายงานผล ซึ่งขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญของการรายงานประจำเดือนเพื่อนำเสนอให้แก่หน่วยงานทำการรวบรวมต่อไป