กรมการจัดหางาน ย้ำ ขอให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ รีบดำเนินการนำแรงงานต่างด้าว ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ภายใน 31 มีนาคม 2563 พร้อมเปิดศูนย์ฯ บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เพิ่ม 3 ศูนย์

 

กรมการจัดหางาน  ย้ำ ขอให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ  รีบดำเนินการนำแรงงานต่างด้าว ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ภายใน 31 มีนาคม 2563 พร้อมเปิดศูนย์ฯ บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เพิ่ม 3 ศูนย์

กรมการจัดหางาน  เปิดศูนย์ให้บริการต่างด้าว 3 สัญชาติเพิ่มอีก 3 แห่ง เพื่อรองรับการใช้บริการของนายจ้าง/สถานประกอบการที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมเร่งรัดนายจ้าง/สถานประกอบการ รีบพาแรงงานต่างด้าวไปยื่นขออนุญาตทำงานและขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม หากสิ้นสุดยังไม่ดำเนินการ แรงงานจะไม่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับให้กรมการจัดหางานประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ไปดำเนินการขออนุญาตทำงานและขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ซึ่งเหลือเวลาอีก 22 วัน ที่จะปิดศูนย์ จึงย้ำให้เร่งดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ กรมการจัดหางานได้เปิดศูนย์ให้บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพิ่มเติมอีก 3 แห่ง เพื่อรองรับนายจ้าง/ สถานประกอบการที่จะมาใช้บริการจำนวนมาก ในช่วงที่ใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลาการขอใบอนุญาตทำงาน ได้แก่ 1. ห้างสรรพสินค้า อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว 2. ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่) 3. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ เพื่อให้บริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจลงตราวีซ่าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและขอใบอนุญาตงาน (ตท.2) ของกรมการจัดหางาน โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 สำหรับศูนย์ที่เปิดบริการเพิ่ม 3 ศูนย์ จะไม่มีหน่วยงานของกรมการปกครอง  แต่นายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถดำเนินการติดต่อหน่วยงานกรมการปกครองเพื่อทำบัตรชมพูให้แรงงานต่างด้าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งการนัดหมายเข้ารับบริการในศูนย์ฯทั้ง 3 แห่งที่ตั้งใหม่ สามารถนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ทาง e-workpermit.doe.go.th ได้เช่นเดียวกับ 4 ศูนย์ฯ 

นายสุชาติฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากพ้นกำหนด 31 มีนาคม 2563 แล้ว แรงงานต่างด้าว จะไม่สามารถอยู่และทำงานต่อไปได้ และกรมการจัดหางานจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง หากพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีขออนุญาต จะมีโทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท และคนต่างด้าวจะถูกส่งกลับไปนอกราชอาณาจักร  ส่วนนายจ้างที่มีคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือที่ขออนุญาต จะมีโทษปรับ 10,000 – 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน