ก.แรงงาน ผุดมาตรการ ป้องโควิด สาธิต “หน้ากากอนามัยแบบผ้า DIY “ ใช้กันโควิด-19 ได้ผล

 

หม่อมเต่า ส่ง เลขาฯ จุดแรงบันดาลใจ สาธิต “ การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า DIY ” ด้วยตนเอง ใช้ป้องกันโควิด-19 ได้ผล

พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ทำให้หลายประเทศมีผู้เสียชีวิตและติดเชื้อเป็นจำนวนมาก จึงมอบหมายให้กรมการจัดหางาน ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ความช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบกิจการ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันตนเองและดูแลสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น ประกอบกับปัจจุบันหน้ากากอนามัย มีความต้องการมากขึ้น และยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ กระทรวงแรงงานจึงได้จัดสาธิต การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า DIY ด้วยตนเองให้กับประชาชนเพื่อใช้สวมป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

“ในวันนี้ได้นำความห่วงใยของ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มายังพี่น้องผู้ใช้แรงงาน โดยจัดสาธิตการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า DIY ด้วยตนเอง โดยวิทยากรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งสามารถทำเองได้ วิธีการทำไม่ยาก อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการทำต่ำ ไม่ถึง 20 บาท ต่อ 1 ชิ้น ซึ่งหน้ากากอนามัยแบบผ้า DIY นี้ ประชาชนสามารถใช้ป้องกันตนเองได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี นอกจากจะช่วยให้พี่น้องแรงงานได้เรียนรู้วิธีการ และขั้นตอนในการทำ แล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องแรงงาน ที่สนใจนำไปทำเป็นอาชีพอิสระ  สำหรับ ประชาชนที่สนใจสามารถดูวิธีการทำได้ทาง เว็บไซต์ ของกรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือ Face book ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมการจัดหางาน ” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเน้นย้ำให้พี่น้องแรงงานและประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือให้บ่อยครั้งและใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือเป็นประจำ รวมถึงดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงการรับเชื้อหรือแพร่กระจายของเชื้อโรค ได้ในระดับหนึ่ง