สจจ.ประจวบฯ จัดอบรม/ศึกษาดูงานในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

 

วันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๖๒


สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการจัดอบรม/ศึกษาดูงาน ในเขตพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน ๑๒ คน