สจจ.ประจวบฯ ออกเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ

 

วันที่ 7 – 8 มกราคม 2562นายธนกร นราวุฒิพันธ์ จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวอตินุช กาญจนแก้ว นักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ออกเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ ณ พื้นที่ อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 9 แห่ง เพื่อประสานข้อมูลการจ้างงานผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิต การบริการและการท่องเที่ยว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการแจ้งตำแหน่งงานว่างผ่านเว็บไซต์ Smartjob และ Facebook ของสำนักงานฯ 

ทั้งนี้มีนายจ้างแจ้งตำแหน่งงานว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา