กิจกรรมปลูกป่า “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดพิจิตร” ประจำปี พ.ศ. 2564 RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมปลูกป่า “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดพิจิตร” ประจำปี พ.ศ. 2564  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564  ณ บริเวณพื้นที่บ้านเขาพระ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  โดยมีนายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิด