จัดฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน RSS

 


       วันที่ 15 กันยายน 2564 นางศรีเสาวลักษณ์ ศรีคะชินทร์ จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวกรกมล สุขสด ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายปวริศ ซุ่นห้วน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จัดฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ หลักสูตรการแปรรูปอาหาร (สลัดโรล น้ำพริกแคบหมู ขนมดอกจอก และครองแครงกรอบ) ให้กับผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ท่านจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ให้เกียรติเยี่ยมชม สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ว่างงานและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน ณ บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์