tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ RSS

 

วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางอภิญญา นันทสว่าง จัดหางานจังหวัดพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน