รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่เมืองสุพรรณบุรี ติดตามผลการปฏิบัติงาน RSS

 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรีสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ซึ่ง สจจ.สุพรรณบุรี มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด