สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง ปี2562 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการและองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ.ห้องประทุมทิพย์ โรงแรมแมนฮัตตั้น  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 522 คน