การอบรมหลักสูตร Basic InfoGraphic เปลี่ยนคำให้เป็นภาพ เพื่อการสื่สารที่ง่ายขึ้น รุ่นที่ 2-3 RSS

 

การอบรมหลักสูตร Basic InfoGraphic เปลี่ยนคำให้เป็นภาพ เพื่อการสื่สารที่ง่ายขึ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 15 สำนักงานปลัดกระทรวง

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2562