สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการป้องกันการค้ามนุษยด้านแรงงานต่างด้าวประจำปี 2562 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการป้องกันการค้ามนุษยด้านแรงงานต่างด้าวประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ.อาคารเอนกประสงค์ตลาดไท ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป้นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 40 แห่ง และแรงงานต่างด้าว จำนวน 127 คน