นัดพบแรงงาน

 

                                      เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2566
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวตส์เกต บางใหญ่
         จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ภายใต้ชื่อ หางาน หาคน นนทบุรี 2023