ในวิกฤติ ย่อมมีโอกาส! ใครจะคาดคิดว่าสถานการณ์โรคระบาดจะเกิดขึ้น มีธุรกิจที่จะเป็นดาวรุ่ง มีช่องให้เติบโตได้ RSS

 

ในวิกฤติ ย่อมมีโอกาส! ใครจะคาดคิดว่าสถานการณ์โรคระบาดจะเกิดขึ้น และที่สำคัญไปกว่านั้นคือไม่มีทางคาดการณ์ได้เลยว่ามันจะหายไปเมื่อไหร่ แต่ยังไงฟ้าหลังฝนสำหรับคนหัวธุรกิจ ก็ยังมีโอกาสดี ใครกำลังมองหาการลงทุนทำธุรกิจที่จะเป็นดาวรุ่ง มีช่องให้เติบโตได้ในสถานการณ์โควิด-19 มาทางนี้เลย นี่คือ 10 กลุ่มธุรกิจ ที่มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตและมีอนาคตสดใสท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด

https://www.admissionpremium.com/entrepreneur/news/5490