New Normal โลกยุค Post Covid-19 RSS

 

เปิดประเด็นสำคัญ "4D" ที่จะเกิดขึ้นในยุค Post COVID-19 จากพฤติกรรมใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม กลายเป็น "New Normal"


แม้การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 อาจยังไม่จบลงเร็วๆ นี้ แต่เริ่มมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับโลกยุค Post COVID-19 มากขึ้น ความสงสัยต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พฤติกรรมผู้บริโภคหรือภูมิทัศน์ทางธุรกิจ รวมไปถึง New Normal ในมิติต่างๆ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังวิกฤตินี้ผ่านพ้นไป

มีคำกล่าวว่า There is light at the end of the tunnel มีแสงสว่างรออยู่ที่ปลายอุโมงค์เสมอ ถ้าสามารถยืนหยัดได้ก็จะพบแสงสว่าง เป็นผู้รอด แต่วิกฤติครั้งนี้ไม่ต่างกับการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 เพียงแค่ไม่ได้เป็นการสู้รบกับคน แต่ต่อสู้กับไวรัส สุดท้ายแม้จะรอดพ้นมาได้แต่ประสบการณ์ ขณะที่อยู่ในอุโมงค์จะไม่หายไปไหน ยังคงตามเราออกมาด้วยเช่นกัน”

คาดกันว่า New Normal ที่เกิดขึ้นในยุค Post COVID-19 ก็คือ 4D ประกอบด้วย

Digital : จากนี้ Digital is a life ดิจิทัลจะกลายเป็นความสำคัญหลักในการดำรงชีวิต ไม่ใช่แค่เด็กรุ่นใหม่ แต่เป็นทุกคน ในอนาคตจะสามารถใช้งงานดิจิทัลได้อย่างคุ้นเคย ทั้งจะเห็นนวัตกรรม สินค้าและบริการในกลุ่มนี้ออกมาอีกเป็นจำนวนมาก จากทั้งบริษัทขนาดใหญ่ และเล็ก การขับเคลื่อนไปสู่ Digital Transformation ของภาคธุรกิจจะเกิดขึ้นและจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมรวดเร็วยิ่งขึ้น 

Distant : การรักษาระยะห่างของผู้คนจะยังคงดำเนินต่อไป ไม่ใช่เพียงแค่ในมิติของ Physical เท่านั้น แต่รวมไปถึงเรื่องของจิตใจด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ที่เคยแสดงออกมาผ่าน Human Touch จะน้อยลง คนเลือกที่จะไม่สัมผัสกันโดยไม่จำเป็น เพราะติดพฤติกรรม Keep Distant ในช่วงการเฝ้าระวังโควิด-19 วัฒนธรรมในการทักทายของผู้คน โดยเฉพาะหลายๆ ชาติในตะวันตกที่เคยจับมือ สัมผัสตัวกัน จะเปลี่ยนแปลงไป

Discrimination : การแบ่งฝักฝ่ายเลือกปฏิบัติอาจจะไม่ใช่เรื่องผิด ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย หรือการคำนึงถึงสุขอนามัยของผู้คน ทำให้การเลือกพรรคเลือกพวก กลายเป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ โดยไม่รู้สึกผิด เพราะโลกยังมีร่องรอยของความหวาดระแวง ความหวาดกลัวหลงเหลืออยู่ 

ส่งผลให้กฎเกณฑ์การข้ามเขต ข้ามแดน ทั้งสินค้าหรือผู้คนยากขึ้นกว่าเดิม ไม่ต่างกับหลังเหตุการณ์ 911 ที่การรักษาความปลอดภัยทางการบินถูกยกระดับให้เข้มข้นขึ้น แต่วิกฤตินี้อาจส่งผลมาถึงเรื่องของสินค้าที่อาจต้องดูถึง Country of Origin บางประเทศอาจเลือกไม่รับสินค้าจากบางแห่ง โดยไม่ถูกโจมตีว่ากีดกันทางการค้า หรือเลือกปฏิเสธคนบางกลุ่ม บางเชื้อชาติ โดยไม่ถูกข้อครหาว่าเหยียดเชื้อชาติ

Domestic : การหันมาพึ่งพากันเองภายในประเทศมากขึ้น ทั้งในแง่ของการกระตุ้น Domestic Consumption การบริโภคจากคนในประเทศ หรือแม้แต่ Mindset บางอย่างที่อาจเปลี่ยนไป คนที่เคยส่งลูกไปเรียนต่างประเทศก็มองทางเลือกในประเทศมากขึ้น ธุรกิจพยายามสร้างรายได้จากตลาดในประเทศ เนื่องจากมาตรการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศที่อาจมีการยกระดับความเข้มข้นจากมาตรฐาน เพื่อใช้ระมัดระวังความปลอดภัยต่างๆ

สิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็น Tragic Phenomenon เป็นปรากฏการณ์อันน่าสลดใจที่ฝังใจและลืมได้ยาก ทำให้ Insight และ Mindset ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การฟื้นฟู อาจต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน

แม้จะเป็นผู้รอดแต่ก็ถือว่ารอดแบบสะบักสะบอม ไม่มีใครเป็นคนเดิม ไม่มีธุรกิจใดที่ยังเป็นแบบเดิม ทั้งมุมมองที่เคยมีต่อโลกใบนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ