เตรียมตัวให้ดี... อีก​ ​2​ ปีข้างหน้า... Covid​19​ ยังอยู่รอบตัวและใกล้ๆเรา.. จะเตรียมตัวอย่างไร... RSS

 

เตรียมตัวให้ดี... อีก​ ​2​ ปีข้างหน้า... Covid​19​ ยังอยู่รอบตัวและใกล้ๆเรา.. จะเตรียมตัวอย่างไร...

https://www.youtube.com/watch?v=hm6m3qlc-z0