รองอธิบดี กกจ.เยี่ยม สจจ.เชียงราย สร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่

 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย โดยมีนายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงราย พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม โดยรองอธิบดีได้พบปะพูดคุยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ได้ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความสามัคคีกัน และตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อชื่อเสียงของสำนักงานฯ และกรมการจัดหางาน