ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานสงขลา วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา RSS