อภิปราย เรื่อง การจ้างงานในประเทศไทย : ผลกระทบของวิกฤตโควิด – 19 และการถอดบทเรียนเพื่อการฟื้นฟูฯ RSS

 

รองอธิบดี กกจ. ร่วมการสัมมนา พร้อมร่วมอภิปราย เรื่อง การจ้างงานในประเทศไทย : ผลกระทบของวิกฤตโควิด – 19 และการถอดบทเรียนเพื่อการฟื้นฟูที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง 

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการสัมมนา พร้อมร่วมอภิปราย เรื่อง การจ้างงานในประเทศไทย : ผลกระทบของวิกฤตโควิด – 19 และการถอดบทเรียนเพื่อการฟื้นฟูที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจัดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 กรมการจัดหางาน โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวคำปราศรัย พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางานเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการสัมมนา