ให้สัมภาษณ์ประเด็น “การกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ 39 อาชีพ”

รับฟังย้อนหลัง นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น  “การกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ 39 อาชีพ” รายการ “รู้ทันข่าว” วันที่ 10 ต.ค 2560 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศ https://www.youtube.com/watch?v=xAl-Tt76x-Y