ประเด็น 39 อาชีพที่สงวนให้คนไทย ในรายการ

รับฟังย้อนหลัง... นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน สัมภาษณ์ประเด็น 39 อาชีพที่สงวนให้คนไทย ในรายการ "2 มุมข่าว" ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.10 - 19.30 น.ทางสถานีวิทยุ อสมท. FM 100.5 MHz