อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

 

วันที่ 20 ตุลาคม  2564  นายไพโรจน์ โชติกเสถียร  อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมคณะ ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี และติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน  สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนางสาวอัณณ์ เผยกลิ่น  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ